Όροι Χρήσης

Καλώς ήλθατε στην ιστοσελίδα της Olivie_natural beauty. Οι πληροφορίες που παρέχονται σε αυτήν την ιστοσελίδα είναι για γενικούς πληροφοριακούς και εκπαιδευτικούς λόγους. Διαβάστε προσεκτικά αυτούς τους όρους χρήσης πριν προσπελάσετε ή χρησιμοποιήσετε αυτή την ιστοσελίδα. Χρησιμοποιώντας την ιστοσελίδα παραδέχεστε ότι διαβάσατε, καταλάβατε και συμφωνείτε με τους όρους χρήσης. Αν δεν συμφωνείτε μην προσπελάσετε ή μην χρησιμοποιήσετε την ιστοσελίδα.

 • Χρήση της ιστοσελίδας.

Οι πληροφορίες που παρέχονται σε αυτήν την ιστοσελίδα είναι για γενικούς πληροφοριακούς και εκπαιδευτικούς λόγους. Κάποια τμήματα αυτής της ιστοσελίδας προορίζονται για συγκεκριμένο κοινό συμπεριλαμβανομένων των πελατών, του προσωπικού και της διοίκησης της εταιρείας. Η πρόσβαση και η χρήση των πληροφοριών της ιστοσελίδας υπόκεινται σε αυτούς τους όρους χρήσης. Με την πρόσβαση και τη χρήση στην ιστοσελίδας μας αποδέχεστε, χωρίς περιορισμούς και χωρίς περαιτέρω επεξηγήσεις αυτούς τους όρους χρήσης.

 • Περιεχόμενο

Η Olivie_natural beauty θα προσπαθεί να διατηρεί το περιεχόμενο της ιστοσελίδας της ακριβές και ενήμερο αλλά δεν δίνει εγγυήσεις ή υποκίνηση κάθε είδους για την ακρίβεια, ενημερότητα και πληρότητά του. Δέχεστε ότι με την πρόσβαση και χρήση της ιστοσελίδας και του περιεχομένου της επωμίζεστε κάθε ευθύνη. Η Olivie_natural beauty αποποιείται όλες τις εγγυήσεις, σαφείς ή εννοούμενες, συμπεριλαμβανομένων και των εγγυήσεων καταλληλότητας εμπορεύσιμου για κάποιο συγκεκριμένο σκοπό. Ούτε η Olivie_natural beauty αλλά και ούτε και καμία ομάδα προσώπων υπεύθυνη για την δημιουργία, παραγωγή και διανομή της ιστοσελίδας αυτής θα είναι υπόλογοι για οποιεσδήποτε ζημιές, συμπεριλαμβανομένων χωρίς περιορισμούς, ευθείς, συμπτωματικές, παρεπόμενες, έμμεσες ή ποινικές φθορές που εγείρονται από την πρόσβαση, χρήση ή αδυναμία να χρησιμοποιήσουν την ιστοσελίδα καθώς και λάθη ή παραλείψεις αυτής. Αυτός ο περιορισμός συμπεριλαμβάνει και τις ζημιές που οφείλονται σε ιούς που μολύνουν τον εξοπλισμό του ηλεκτρονικού σας υπολογιστή.

 • Αποζημιώσεις

Συμφωνείτε να καλύψετε με αποζημίωση, να υπερασπίσετε και να διατηρήσετε αβλαβή την Olivie_natural beauty τους συμβούλους, τους πράκτορες, τους εργαζομένους, τους προμηθευτές και τους τρίτους συνεργάτες από κάθε απώλεια, δαπάνη, ζημιά και κόστος συμπεριλαμβανομένων και των δικηγορικών εξόδων που θα προκύψουν από παραβίαση από εσάς αυτών των όρων χρήσης.

 • Προσωπικά δεδομένα

Η Olivie_natural beauty σέβεται τα προσωπικά δεδομένα των χρηστών της ιστοσελίδας της. Παρακαλώ διαβάστε την δήλωση απορρήτου που εξηγεί τα δικαιώματα και τις ευθύνες των χρηστών τις ιστοσελίδας με σεβασμό στο περιεχόμενό της.

 • Ιστοσελίδες τρίτων και σύνδεσμοι

Αυτή η ιστοσελίδα μπορεί να περιέχει συνδέσμους ή αναφορές σε άλλες ιστοσελίδες, τρίτων προς την Olivie_natural beauty, στις οποίες η εταιρεία δεν έχει κανένα έλεγχο. Αυτοί οι σύνδεσμοι παρέχονται αποκλειστικά και μόνο ως εξυπηρέτηση. Παρόμοια, σε αυτή την ιστοσελίδα μπορεί να έχετε πρόσβαση από συνδέσμους τρίτων στους οποίους η Olivie_natural beauty δεν έχει κανένα έλεγχο. Η Olivie_natural beauty δεν δίνει καμία εγγύηση ή υποκίνηση κάθε είδους για την ακρίβεια, ενημερότητα και πληρότητά των πληροφοριών που περιέχονται σε αυτές τις ιστοσελίδες και δεν θα έχει καμία υποχρέωση για οποιαδήποτε ζημιά ή τραυματισμό προκύψει από τέτοιου είδους περιεχόμενο ή πληροφορία. Η αναφορά ενός συνδέσμου τρίτων από την Olivie_natural beauty δεν υποδηλώνει την έγκριση ή την υπόδειξή της.

 • Μη εμπιστευτικές πληροφορίες

Υποκείμενα σε κάθε εφαρμόσιμους όρους χρήσης που έχουν παρατεθεί στην δήλωση απορρήτου, επικοινωνίες και κάθε υλικό που στέλνεται στην Olivie_natural beauty μέσω διαδικτύου, μέσω e-mail ή διαφορετικά, όπως ερωτήσεις, σχόλια, προτάσεις, είναι και θα θεωρηθούν μη εμπιστευτικές πληροφορίες και η Olivie_natural beauty θα είναι ελεύθερη να χρησιμοποιήσει κάθε ιδέες, έννοιες, τεχνογνωσία ή τεχνική, που περιέχονται σε τέτοιου είδους επικοινωνίες, για κάθε σκοπό συμπεριλαμβανομένων και των αναπτύξεων, παραγωγών και του marketing προϊόντων, με σεβασμό σε αυτές τις πληροφορίες.

 • Εμπορικά σήματα

Όλα τα ονόματα προϊόντων, είτε εμφανίζονται με μεγάλα γράμματα είτε με σύμβολο εμπορικού σήματος ή λογότυπο είναι εμπορικά σήματα της Olivie_natural beauty εκτός αν αναφερθεί διαφορετικά. Η χρήση ή η κατάχρηση αυτών των εμπορικών σημάτων ή οποιουδήποτε άλλου υλικού, εκτός αν αναφερθεί διαφορετικά, είναι κατηγορηματικά απαγορευμένη και μπορεί να είναι παραβίαση των νόμων περί πνευματικής ιδιοκτησίας, εμπορικών σημάτων, των νόμων περί δυσφήμησης, των νόμων περί απορρήτου και δημοσιότητας.

 • Πνευματική ιδιοκτησία

Όλο το περιεχόμενο αυτής της ιστοσελίδας υπόκειται σε προστασία πνευματικών δικαιωμάτων. Πνευματική ιδιοκτησία (Copyright ©) 2006 Olivie_natural beauty. Όλα τα δικαιώματα κατοχυρωμένα (All rights reserved). Τα περιεχόμενα αυτής της ιστοσελίδας δεν είναι επιτρεπτό να αντιγραφούν για άλλους λόγους παρά μόνο για μη εμπορικούς σκοπούς, προσωπικής αναφοράς, με όλες τις πνευματικές ιδιοκτησίες και ιδιωτικές σημειώσεις διατηρημένες στο έπακρο και εν συνεχεία δεν επιτρέπεται να αντιγραφούν, να αναπαραχθούν ή με οποιοδήποτε τρόπο να διανεμηθούν. Εκτός από τα παραπάνω ρητώς αναφερθέντα δεν επιτρέπεται με οποιοδήποτε τρόπο να αντιγράψετε, να παραθέσετε, να κατεβάσετε, να διανέμετε, να τροποποιήσετε, να αναπαράγετε, να επανεκδώσετε και να αναμεταδώσετε οποιαδήποτε πληροφορία, κείμενο ή έγγραφο, που περιέχεται σε αυτή την ιστοσελίδα ή σε οποιοδήποτε τμήμα αυτού και σε οποιοδήποτε ηλεκτρονικό μέσο, σε εκτύπωση ή να δημιουργήσετε κάποια παράγωγη δουλειά βασισμένη σε εικόνες, κείμενα ή έγγραφα της ιστοσελίδας χωρίς την ρητή έγγραφη συγκατάθεση της Olivie_natural beauty. Κανένα περιεχόμενο αυτού του κειμένου δεν θα πρέπει να ερμηνευτεί ως υπαινιγμός εξουσιοδότησης και ανασκευής ή διαφορετικά οποιαδήποτε άδεια ή δικαίωμα υπό τις πνευματικές ιδιοκτησίες ή τις ευρεσιτεχνίες της Olivie_natural beauty ή τρίτου συνεργάτη της.

 • Άκυρο όπου απαγορεύεται

Αυτή η ιστοσελίδα και τα περιεχόμενά της έχουν σκοπό να είναι σύμφωνα με τους νόμους και τους κανονισμούς τις Ε.Ε. Παρόλο που οι πληροφορίες αυτής της ιστοσελίδας, που σχετίζονται με την χρήση των προϊόντων της Olivie_natural beauty, είναι προσβάσιμες και σε χρήστες εκτός Ε.Ε., προορίζονται μόνο για τους κατοίκους της Ε.Ε.. Σε άλλες χώρες μπορεί να υπάρχουν νόμοι, ρυθμιστικές προϋποθέσεις και ιατρικές πρακτικές που διαφέρουν από αυτές της Ε.Ε. Οποιαδήποτε προσφορά για προϊόν ή υπηρεσία που γίνεται σε αυτή την ιστοσελίδα είναι άκυρη όπου απαγορεύεται.

 • Ισχύοντες νόμοι

Αυτή η σύμβαση όρων χρήσης και η χρήση σας της ιστοσελίδας θα πρέπει να διέπονται από τους νόμους της Ε.Ε. ανεξάρτητα από τις αντιθέσεις των αρχών του δικαίου και των νόμων. Οποιαδήποτε νόμιμη δράση ή άσκηση αγωγής ή δίωξης θα γίνει αποκλειστικά σε αρμόδιο δικαστήριο που εδρεύει στην Αθήνα στην Ελλάδα.

 • Ποικίλα

Αν οποιοσδήποτε όρος αυτής της σύμβασης διαπιστωθεί παράνομος, άκυρος ή ανεφάρμοστος τότε αυτός ο όρος θα είναι αυστηρά ατομικός χωρίς να επηρεάζει την δυνατότητα επιβολής των άλλων όρων. Η Olivie_natural beauty διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιήσει ή να διαγράψει υλικό από αυτή την ιστοσελίδα κατά την κρίση της.

 • Έδρα

Η  διεύθυνση έδρας της Olivie_natural beauty είναι:

Αφοι Ιωχανα ΟΕ

Λεχουρίτη 3,

12132, Περιστέρι,

Αθήνα, Ελλάδα.

 

 

Τρόποι Πληρωμής

Για την διευκόλυνση και εξυπηρέτηση όσων επιθυμούν να πραγματοποιήσουν τις αγορές τους online, το ηλεκτρονικό κατάστημα της Olivie (www.olivie.gr) προσφέρει τους παρακάτω εναλλακτικούς τρόπους πληρωμής:

 Πληρωμή με αντικαταβολή

Πληρωμή με μετρητά στον συνεργάτη της εταιρείας μας (Εταιρεία Ταχυμεταφορών) την ίδια στιγμή που παραλαμβάνετε την παραγγελία σας στη διεύθυνση που έχετε εσείς υποδείξει.

Πληρωμή με πιστωτική/χρεωστική/προπληρωμένη κάρτα

Πληρωμή με χρέωσης της πιστωτικής/χρεωστικής κάρτας σας(Visa, MasterCard, Maestro, American Express, Diners). Η χρέωση της κάρτας σας γίνεται κατά υην οριστικοποίηση της παραγγελίας σας. Η Olivie έχει λάβει όλα τα απαραίτητα μέτρα για την ασφάλεια των συναλλαγών σας μέσω της πιστωτικής/χρεωστικής κάρτα σας και όλοι οι κάτοχοι καρτών υπόκεινται σε ελέγχους εγκυρότητας.

Πληρωμή με χρήση του ηλεκτρονικού πορτοφολιού Masterpass

Το Masterpass είναι η νέα διεθνής δυνατότητα ηλεκτρονικών πληρωμών με την χρήση ψηφιακού πορτοφολιού, την οποία πρώτη η Alpha Bank εισήγαγε στην ελληνική αγορά, προσφέροντας στις συνεργαζόμενες επιχειρήσεις ακόμη περισσότερη ταχύτητα ευκολία και ασφάλεια κατά την πραγματοποίηση των συναλλαγών τους. Για την πραγματοποίηση της συναλλαγής ο Πελάτης επιλέγει σαν τρόπο πληρωμής το “Masterpass” στη σελίδα πληρωμής της υπηρεσίας Alpha e-Commerce, συνδέεται στο ψηφιακό πορτοφόλι που έχει δημιουργήσει και επιλέγει την κάρτα με την οποία επιθυμεί να πραγματοποιήσει την πληρωμή του. Με το Masterpass, οι online πληρωμές ολοκληρώνονται γρήγορα και εύκολα, ενώ η διαδικασία των συναλλαγών είναι ιδιαίτερα απλή. Ο χρήστης της υπηρεσίας απλώς επιλέγει ως τρόπο πληρωμής το Masterpass, συνδέεται στο ψηφιακό πορτοφόλι που έχει δημιουργήσει στην τράπεζα συνεργασίας του και επιλέγει την κάρτα που επιθυμεί να χρησιμοποιήσει για την πληρωμή. Δεν απαιτείται η πληκτρολόγηση των στοιχείων της κάρτας του, καθώς αυτά βρίσκονται ήδη αποθηκευμένα με ασφάλεια στο ψηφιακό του πορτοφόλι και δεν γνωστοποιούνται στην εκάστοτε συναλλασσόμενη επιχείρηση. Το Masterpass αποδέχεται όλες τις κάρτες πληρωμών(American Express, Visa, MasterCard, Diners Club).

Πληρωμή με Paypal

Πληρωμή με χρήση της υπηρεσίας Paypal

Πληρωμή με χρέωση λογαριασμού

Πληρωμή με χρέωση του λογαριασμού της εταιρείας. Παρακαλούμε να σημριώσετε τον αριθμό παραγγελίας στο πεδίο αναφοράς. Η παργγελία σας θα εκτελεστεί αμέσως μόλις η πληρωμή εμαφανιστεί στην κίνηση του λογαριασμού.

 

Σε περίπτωση που το τελικό ποσό που τιμολογήθηκε υπολείπεται του ποσού χρέωσης η διαφορά θα πιστωθεί την ημέρα της τιμολόγησης